Активи и пасиви – да се запознаем с понятията

Активите и пасивите са две основни неща в живота на човек, но въпреки това те не се изучават в училище. В съвременната епоха съществуването на всеки един, дори оцеляването на физическо ниво, зависи от парите. През целия си живот човек се нуждае от непрекъснат приток пари за насъщните си и всякакви други нужди. В подрастваща възраст за това имат грижа родителите, но идва един момент, когато човек поема собствените си финанси в свои ръце.

Какви знания и умения са необходими за справянето с тази постоянна задача?

Най-основната характеристика на парите е, че те са в непрекъснато движение. Затова не трябва да гледаме на тях като на някаква даденост, която човек или има, или няма. И имането, и нямането на пари зависят изцяло от разбиранията и действията на човек по тези въпроси. За съжаление обаче финансовата грамотност е оставена изцяло на самообучение. И понеже това се случва в реалния живот, несправянето с личните финанси може да бъде пагубно за щастието и за оцеляването.

Правилното разбиране изисква да говорим за потоци пари.

Единият поток са парите, които влизат в джоба ни, а другият е на тези, които излизат от него. Очевидно е, че за съществуването ни в съвременното общество, входящият поток трябва да е по-голям от изходящия. Обкръжаващата ни действителност изобилства от изкушения, за които можем да похарчим пари. Стотици пъти на ден за това се грижат и рекламните послания, които срещаме. Значително по-оскъдна е обаче информацията за това как да ги изкарваме. Счита се, че по този въпрос всичко е ясно – получаваш пари, когато ходиш на работа.

Не ми давай акъл, дай ми пари.

Така гласи една народна „мъдрост”. За съжаление тя изразява масовата финансова неграмотност, защото пари без акъл доникъде не стигат – справка тотомилионерите. Всъщност вярно е точно обратното – с нужните знания и лични качества човек не само че може да изкарва пари от нищото, но и да ги увеличава до безкрайност – справка списание Форбс.

Съществува ли магическа машина,

която да създава пари от нищото и да генерира положителен поток от пари? Да, такава машина съществува и тя се нарича актив. Моля за цялото ви внимание, защото това е най-важното нещо във финансите. Единствено активът може да изкарва пари. С други думи – всяко наше умение и притежание, което полезно, търсено и необходимо на други хора, можем да причислим към своите активи. Следователно човек трябва да насочи своите мисли и усилия към това да си създава активи.

На другия полюс са пасивите

Пасивите са значително по-многобройни, защото те включват всичко, в което нашите пари потъват. Тук се включват глезотиите, които ни носят радост в живота, но коварното е, че пасиви са и много неща, които само външно приличат на активи. Много често, за съжаление, хората не правят тази разлика и считат за активи неща, които не им носят никакви приходи. Емоционалната привързаност и подражанието също пречат да се направи това разграничение и мнозина търпят разходи и загуби в името на някакъв актив, който всъщност е пасив.

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in АКТИВИТЕ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s