Трите закона на икономическата верига

Първият закон на икономическата верига е прост и железен – създаването на блага винаги предхожда консумирането. И това е напълно очевидно –  преди да похарчиш някакви пари, по-напред трябва да ги изкараш.

Вторият закон изразява здравият смисъл на нещата. Той гласи, че парите, които се харчат, винаги трябва да са по-малко от заработените.

Третият закон е най-труден за възприемане. Той гласи, че човек винаги е ощетен – получава по-малко отколкото е заработил и плаща повече отколкото е стойността. Колкото и нелицеприятен да изглежда този закон, той е неизбежен защото на него се крепи обществото.

Основа на икономическата верига

Сигурно сте възмутени, че една такава несправедливост е залегнала в основата на икономическата верига, но това са неизбежните загуби, които дори и в природата съпътстват превръщането от едно материално състояние в друго. В случая загубите представляват отчисленията за издръжка на държавата и на други участници във веригата.

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s