Четирите потока на парите, според Робърт Кийосаки

Разказвам ви за четирите потока на парите, според класификацията на Робърт Кийосаки. В нея той разделя хората на четири категории според това как изкарват парите си или иначе казано – какъв е потокът на пари, който те генерират към себе си. Тази класификация е онагледена с фигурата в дясната колона на този сайт. Тази фигура също е заслуга на Робърт Кийосаки.

Квадрант Н

В квадрант Н се включват наемните работници. Това са хората, които продават своя труд срещу пари. Важно е да отбележим, че авторът не отдава значение на мястото в йерархията. Всеки, който е на трудов договор, независимо дали е ръководител или обслужващ персонал, попада в този квадрант.

Квадрант С

В квадрант С попадат хората със свободни професии. Това са адвокатите, занаятчиите, изобщо всички, които са на частна практика. Интересното е, че тук попадат и собствениците на малък частен бизнес. За всички представители на квадрант С е характерно, че доходите им секват, когато те самите не работят.

Квадрант Б

Квадрант Б е територията ни бизнес притежателите. Като отличителна черта на хората в този квадрант Робърт Кийосаки посочва, че техните доходи идват от системата, която са създали и това не изисква тяхното постоянно участие. Представителите на квадрант Б получават доходи дори, когато гледат бизнеса си отстрани.

Квадрант И

В квадрант И попадат инвеститорите. Това са хора, които са „научили” парите да работят вместо тях. Важно е да подчертаем, а това прави и Робърт Кийосаки, че не е задължително това да са хора с много пари. Тяхната основна отличителна черта е умението им увеличават парите, с които разполагат.

Всеки сам избира квадранта си

Класификацията за четирите потока на парите не трябва да се разбира като нещо предопределено. От една страна даден човек може да се изявява в два различни квадранта, а от друга – миграцията между квадрантите е само въпрос на желание и цел. Иначе казано, всеки от нас сам избира в кой квадрант ще изкарва парите си и затова е важно да познаваме спецификата на всеки един от потоците пари, за да можем да направим информирано своя избор.

Класификацията е подробно разяснена в книгата на Робърт Кийосаки “Четирите потока на парите”.

Advertisements

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in ЧЕТИРИТЕ ПОТОКА and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s