Парите не са нещо по-различно

Прави ми впечатление, че по темата за парите хората разсъждават по доста по-различен начин, отколкото за други материални блага. Мнозина смятат, че когато нещата опират до пари, другите хора и институциите са длъжни на снизхождение. Не са рядкост следните разсъждения – щом на някой му трябва заем – веднага да му се даде, а окаже ли се, че не може да го изплаща – да се разсрочи или да му се опрости.

Несретниците никога не са виновни

Знаете ли каква е разликата между преуспяващия и несретника – та е в разбирането за вината. Преуспяващият търси вината в себе си, отстранява я и продължава напред, докато несретникът никога не е виновен. В пълна сила това важи и за хленченето по отношение на банковите кредити.

Който забравя или пък не знае, че кредитът винаги е пасив за клиента, наистина е за оплакване, но вината е в него самия, а в банките.

Advertisements

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s