Обучението по трейдинг – с цена на диплома по финанси

Това е съвместна публикация на форекс списание trade4win magaZine и сайта ХОРАТА, ПАРИТЕ И…

На всяко едно обучение трябва да се гледа като на инвестиция, с която повишаваш своята квалификация. На пазара на труда тези умения са активът, който ти позволява да генерираш положителен поток на пари към себе си. Такива поне са разбиранията в обществата, към които се присъединихме след края на социалистическата епоха.

По подобен начин гледат нашите западни братя и на обучението за търговия на световните финансови пазари. Наскоро в англоезичното интернет пространство четох следните разсъждения: За да постигнеш някаква финансова образователна степен са ти необходими 3, 4, а понякога и 5 години и това ти струва средно около 20 хиляди долара. Тази цена във време и пари не е изненада за никой и се смята за съвсем нормална. Когато обаче нещата се отнасят до търговията на финансовите пазари – пише авторът, – мнозина искат успехът да се случи сега и веднага.

На уменията за трейдинг също трябва да се гледа като на финансова квалификация. За нейното постигане всеки трябва да е готов да отдели няколко  години усилена работа и да разполага с достатъчна сума пари, които дори и да „похарчи” изцяло за своето обучение, това да не е фатално за неговия бюджет. Подобна цена за усвояването на професията трейдър също трябва да се приеме за нормална. Според чуждестранния автор, а и според моето мнение, умението да се търгува успешно на световните финансови пазари е по-ценно от всяко друго образователна степен. Максимумът, на който може да разчита всеки дипломиран финансист, е неговата заплата, докато печалбата на трейдъра е неограничена.

Advertisements

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in ИНВЕСТИЦИИТЕ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s