Активи, пасиви и Питагоровата теорема

Кои знания от училище ползваме в реалния живот като възрастни?

Тези разсъждения са вдъхновени от създадената наскоро общност във Facebook – Личните финанси да станат част от образователната програма. Считам, че това е много важно, защото разбирането за личните финанси и правилното им управление в живота е въпрос от жизнено значение.

Едно от базовите неща, които учат подрастващите в часовете по математика е Питагоровата теорема. Благодарение на нея чрез дължината на катетите може да се изчисли хипотенузата на правоъгълния триъгълник. Ползваме ли питагоровата теорема в реалния живот като възрастни? Отговорът е категорично „да”. Благодарение на Питагоровата теорема можем да изчислим диагонала на всяка една стая от нашето жилище след като сме измерили нейната дължина и ширина.

Възниква фундаменталния въпрос: Кои знания от училище ползваме в реалния живот? След като Питагоровата теорема, което е едно от най простите неща, които децата изучават, има толкова ограничено приложение в реалния живот, какво остава за далеч по-сложните и отвлечени математически понятия. Да сте си говори наскоро с някого за синус и косинус или да сте искали някоя банка да ви отпусне тангенс. Всички тези математически неща остават затворени в учебниците и тетрадките от училище, а в реалния живот ние се срещаме с парите. Още след абитуриенския си бал младежите попадат в икономическата верига, без да знаят какво е това. Тръгват да следват или да работят, без да имат елементарно понятие от активи и пасиви. И най- драматичното от всичко – започват да вземат финансови решения, без да разбират какви ще да бъдат последствията от тях.

Има нещо дълбоко сбъркано в образователната програма. Училището е тотално откъснато от реалния живот. Претрупани от „знания” без практическа стойност, децата изличат от класните стаи голи и боси за света на парите. Вярно е, че общата култура по география, история, физика и химия е нещо необходимо и полезно. Необходима е обща култура и по математика. Във всяка една дисциплина има различни нива на познание, но всичко, което е над базовите понятия е нужно само на специалистите в тази област.

Същото важи и за света на парите. Финансовото образовани също има различни нива и ако специализираните знания са предназначени само за специалистите, общата финансова култура е необходима на всеки един човек проектира и подрежда живота си. И тъй като финансите не се изучават в училище, обучението за парите започва в реалния живот. Създава се парадоксалната ситуация – хора, които знаят Питагоровата теорема и представа си нямат от активи и пасиви.

А точно това незнание може да им съсипе живота!

Advertisements

About Стефан Трашлиев

Индивидуален трейдър на международните форекс пазари. Журналист популяризатор. Google
Gallery | This entry was posted in ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s