Category Archives: ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

Финансовата грамотност трябва да се усвоява от ранна възраст. Училищното образование обаче не дава никакви знания в тази насока и хората са принудени да се образоват по тази тема единствено от собствените си грешки.

Не оставяйте парите на спокойствие!

This gallery contains 1 photo.

Парите имат един голям недостатък и едно голямо предимство. Недостатъкът е, че те непрекъснато се променят. Дори и да ги сложите под дюшека или в буркан банк, тяхната стойност се променя след определен период от време. Най-често те се обезценяват. … Continue reading

Gallery | Tagged | Leave a comment

Активи, пасиви и Питагоровата теорема

Кои знания от училище ползваме в реалния живот като възрастни? Тези разсъждения са вдъхновени от създадената наскоро общност във Facebook – Личните финанси да станат част от образователната програма. Считам, че това е много важно, защото разбирането за личните финанси … Continue reading

Gallery | Tagged , , | Leave a comment

Кой е най-рисковия фактор за личните финанси?

Има законодателство за предпазване на непрофесионалните инвеститори. По тази причина всичко, което кореспондира с търговията на финансовите пазари трябва да е съпроводено от предупредителен текст, че това е едно рисковано начинание. Проблемът е, че когато нещо се повтаря до втръсване … Continue reading

Gallery | Tagged , , | Leave a comment

Парите не са нещо по-различно

Прави ми впечатление, че по темата за парите хората разсъждават по доста по-различен начин, отколкото за други материални блага. Мнозина смятат, че когато нещата опират до пари, другите хора и институциите са длъжни на снизхождение. Не са рядкост следните разсъждения … Continue reading

Gallery | Tagged , | Leave a comment

Коя задача решавате в живота?

В часовете по алгебра има цяла поредица от задачи за басейни, които се пълнят и изпразват. Най-общо тези задачи са два вида. При едните трябва да се определи кога басейнът ще се напълни, а при другите е обратното – кога … Continue reading

Gallery | Tagged , , , | Leave a comment

Трите закона на икономическата верига

Първият закон на икономическата верига е прост и железен – създаването на блага винаги предхожда консумирането. И това е напълно очевидно –  преди да похарчиш някакви пари, по-напред трябва да ги изкараш. Вторият закон изразява здравият смисъл на нещата. Той … Continue reading

Gallery | Tagged | Leave a comment

Добре дошли в икономическата верига

Основата на финансова култура задължително трябва да започне с разбирането за икономическата верига. За разлика от далечните праисторически епохи, съвременното общество е така устроено, че за да посрещне своите нужди, на човек му се налага да ползва продукти и услуги, … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , | Leave a comment